The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning och facköversättning till och från spanska

Profdessionell översättning från svenska till spanska och spanska till svenska inom juridik, finans, medicin samt teknik utförd av ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå.

Vi utför auktoriserad översättning och facköversättning inom juridik, finans, medicin och teknik från svenska till spanska och spanska till svenska och du kan beställa din översättning direkt online. Ladda upp ditt dokument i vår portal och välj källspråk och målspråk och du får en gratis offert på under 1 minut. Öppnar intern länk i nuvarande fönsterOffert översättning spanska.

Vi arbetar enbart med högkvalificerade spanska översättare

Våra översättare är universitetsutbildade auktoriserade översättare eller sk. facköversättare dvs. översättare som utöver mycket gedigna språkkunskaper också har djupgående kunskaper inom det fackområde de översätter, detta kan vara teknik, juridik, medicin eller finans. De är naturligtvis flytande på källspråket men har målspråket som modersmål, dvs. om du beställer en auktoriserad översättning till spanska så görs översättningen av en översättare som har spanska som modersmål och som dessutom är auktoriserad i Spanien.

Auktoriserad översättning till och från spanska

Vi utför auktoriserad översättning från spanska till svenska och svenska till spanska. De översättare vi använder är antingen auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige eller av det spanska utrikesdepartementet. Texter och dokument som måste översättas av en auktoriserad översättare är typiskt dokument som årsredovisningar, domar, registerdokument, betyg, vigselbevis men också andra finansiella och juridiska dokument.

Måste en auktoriserad översättning till spanska stämplas av Notarius Publicus?

När du beställer en auktoriserad översättning till spanska hos oss görs den av en översättare som är auktoriserad av det spanska utrikesdepartementet och då behöver inte översättningen notariseras av Notarius Publicus. Det Notarius Publicus gör är att han/hon bekräftar att översättaren är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige men när översättningen är gjord av en översättare som är auktoriserad i Spanien är detta inte nödvändigt och du sparar därmed denna kostnad (500-1.000/dokument).

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med spanska som modersmål översätter till spanska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra procedurer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå spanska innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en spansk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från spanska direkt över internet.