The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

The Native Translator översätter åt internationella organisationer

Översättningsbyrå för EU och internationella organisationer

The Native Translator specialiserar sig på översättning av administrativa, finansiella och juridiska dokument och rapporter med anknytning till internationella organisationer (IFI, Förenta Nationerna, europeiska institut, EU, NGO, o.s.v.).

Vi förlitar oss på ett nätverk av pålitliga översättare som är specialiserade inom dessa områden och som har omfattande professionell erfarenhet av att arbeta med denna typ av uppdrag och har därmed stor kunskap om behov och arbetsmetoder.

I samarbete med våra kunder har vi skapat specifika ordlistor för varje organisation. Vi uppdaterar och korrigerar dessa regelbundet. Vi besitter stor kunskap inom alla de aktuella ämnesområdena och kan därför snabbt agera på våra kunders förfrågningar och garantera standards av hög kvalité.

Kontakta The Native Translator, vi garanterar en hög servicenivå och högkvalitative översättningar.  Ni når oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt.

Vi är er globala samarbetspartner när det gäller högkvalitativ översättning

  • Alla texter översätts av professionella modersmålsöversättare.
  • Våra projektkledare väljer ut den mest lämpliga översättaren enligt de specifika karaktärsdragen hos varje text.
  • Alla texter korrekturläses av professionella granskare

The Native Translator är en ISO certifierad översättningsbyrå online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi ä certifierade enligt både ISO 17100 och CAN/CGSB 131.10. Vi utför teknisk översättning, juridisk översättning, medicinsk översättning, finansiell översättning mellan 25 språk och är marknadsledande på certifierad översättning online.