The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad tysk översättning

Auktoriserad översättning till tyska av juridiska och finansiella dokument och handlingar direkt online.

Juridiska och finansiella översättningar kräver god kännedom om juridisk terminologi. Vi har specialkunskaper inom juridik och finans och arbetar branschinriktat bland annat med fokus på den tyskspråkiga delen av Europa. Hos oss får du en erfaren och serviceinriktad projekt manager som ser till att ditt projektet genomförs till avtalad tid och budget.

Kontrakt och avtal skall översättas av en tysk auktoriserad översättare eller juridisk facköversättare med tyska som modersmål

Våra tyska översättare har specialkunskaper inom juridik och lång erfarenhet av finansiella och juridiska texter. De kan sitt lands rättssystem och den lokala kulturen. En juridisk översättning som utförts av en översättare som saknar juridisk utbildning eller bakgrund kan vara lingvistiskt korrekt men många gånger inkorrekt i sak. Därför bör juridiska texter alltid översättas av en jurist eller av en facköversättare som har juridisk specialkompetens. Om du har texter, dokument och handlingar som behöver översättas från svenska till tyska, kontakta The Native Translator. Vi utför auktoriserad översättning av finansiella och juridiska dokument härunder LOI's, kontrakt, avtal, bankdokument, dops attester, betyg, arbetsintyg, testamenten, CV, etc. och det online. 

Hur ser jag att en översättning är gjord av en auktoriserad tysk översättare

En auktoriserad tysk översättning är stämplad med den stämpel som den auktoriserade översättaren mottagit från Kammarkollegiet som kompetensbevis. En certifierad tysk översättning, dvs en översättning gjord av en motsvarande kompetent översättare från Tyskland (Beeideter Übersetzer, av tysk domstol certifierad översättare) stämplas också men kan åtföljass av ett påskrivet intyg där översättaren bekräftar att han eller hon har utfört översättningen efter bästa förmåga och att det slutgiltiga dokumentet är en korrekt avspegling av ursprungsinformationen. Denna information kan också ges direkt på det översatta dokumentet.

Dokument som normalt måste översättas av en tysk auktoriserad översättare

 • Födelseattester
 • Adoptionsregister och dokumentation
 • Vigselbevis
 • Skilsmässoförordningar/bevis
 • Dödsattester
 • Testamenten och överlåtelsehandlingar
 • Akademiska betyg och diplom
 • Invandringsdokumentation
 • Utländska Kontoutdrag
 • Arbetstillstånd
 • Curriculum vitae/meritförteckningar
 • Utländska patent
 • Kontrakt
 • Avtal

När du är privat person och behöver hjälp med översättning eller kanske ett företag som enbart har ett mindre uppdrag då kan du få din offert och översättning här på The Native Translator, när materialet är större använd gärna vår företagstjänst Opens external link in new windowThe Business Translator. Få en Opens internal link in current windowoffert online.

Observera! När du beställer en tysk auktoriserad eller tysk certifierad översättning ange i vilket land den skall användas. Vi använder så långt det är möjligt alltid en översättare som är certifierad och godkänd i det land där översättningen skall användas och denna behöver därmed inte Opens external link in new windowlegaliseras hos UD. Skall den användas i Sverige använder vi naturligtvis en i Sverige auktoriserad tysk översättare.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad tysk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är marknadsledande på tysk auktoriserad översättning online.