The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning till tyska online.

Auktoriserad översättning från svenska till tyska inom juridik, ekonomi och finans direkt online.

Det finns ingen gemensam standard för auktoriserad eller certifierad översättning. Vilken typ av certifiering som ett dokument kräver beror istället på ett antal faktorer, såsom vilket land som ska ta emot översättningen, vilken organisation det rör sig om, m.m. Vi tillhandahåller auktoriserade översättningar till tyska och över 100 andra språk. När du behöver översätta personliga dokument som födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, körkort, pass, polisrapporter, adoptionspapper, rekommendationsbrev, diplom, gymnasie- och universitets-, högskolebetyg, kontrakt och avtal, patientjournaler andra texter och dokument från svenska till tyska så kan vi hjälpa dig.

Universitetsutbildade tyska översättare med fackkompetens

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god. Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt tyska modersmål.

Auktoriserad översättning till tyska med kvalitetsgaranti

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO17100 och kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande myndighet, detta ger naturligtvis dig som kund en stor trygghet.

Vi tillhandahåller auktoriserad översättning tll tyska inom följande områden:

  • Finansiell översättning
  • Juridisk översättning
  • Medicinsk översättning
  • Teknisk översättning

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar ofta mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. 

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens external link in new windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad tysk översättning direkt över internet.