The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad engelsk översättning inom juridik och finans

Dokument som skall användas i officiella sammanhang, dvs. till myndigheter, domstolar, universitet och t.e.x. registerutdrag, betyg, domar, kontrakt och avtal skall översättas till engelska av en auktoriserad översättare.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som levererar kvalitetssäkrade auktoriserade översättningar till engelska och 25 andra språk direkt online.

Vi eftersträvar att alltid använda översättare som är certifierade i det land där dokumentet skall användas då det inte finns en gemensam global standard för auktoriserade översättning eller certified translations eller sworn translations som de engelska termerna heter. Detta för att du skall slippa besväret med notarisering eller legalisering av översättningen.

Att en översättning är gjord av en auktoriserad översättare innebär att den är gjord av en översättare som genomgått en kvalitetskontroll, i Sverige av Kammarkollegiet i de engelskspråkiga länderna av separata organisationer som också organiserar de certifierade translatorerna. Dvs. när du beställer en auktoriserad översättning till engelska så vet du att den översättare som sätter sitt namn på översättningen har en hög språklig och terminologisk nivå något som vi som ISO certifierad översättningsbyrå naturligtvis också garanterar.

Har du frågor eller vill ha en offert på en auktoriserad engelsk översättning

Du får en offert direkt online genom att klicka på Opens external link in new windowVisa Offert, du får en offert firekt online på under en minut, har du frågor så kontakta oss gärna över Opens window for sending emaile-post, vi finns tillgängliga dygnet runt.

Följande är exempel på dokument som normalt måste vara översatta av en auktoriserad översättare:

 • Födelseattester
 • Vigselbevis
 • Skilsmässoförordningar/bevis
 • Dödsattester
 • Testamenten och överlåtelsehandlingar
 • Betyg
 • Utländska Kontoutdrag
 • Dokumentation för ansökning av uppehållstillstånd
 • Arbetstillstånd
 • Registerutdrag
 • Curriculum vitae/meritförteckningar
 • Utländska patent

The Native Translator är en ISO17100 certifierad juridisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av juridiska texter och dokument.