The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100 certifierad rumänsk översättning

Facköversättning och auktoriserad översättning rumänska

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och branschledande inom dokumentöversättning online och en ledande rumänsk översättningstjänst. Vi fokuserar på kvalitetsöversättning och bland våra kunder finner du multinationella företag världen över, såväl som myndigheter, privatpersoner samt ideella organisationer. Vi utför både kvalificerad facköversättning till och från rumänska inom juridik, finans, medicin och teknologi samt auktoriserad översättning till och från rumänska inom juridik och finans.

Auktoriserad rumänsk översättning

Behöver du översätta ett betyg, en dom, ett personbevis eller andra dokument som skall presenteras för en myndighet, ett universitet eller kanske en potentiell arbetsgivare så kan du utgå ifrån att översättningen måste vara auktoriserad, auktorisationen är en kvalitetsstämpel. Beställer du en auktoriserad översättning från svenska till rumänska så använder vi en rumänsk statsautoriserad översättare, behöver du översätta till svenska så använder vi normakt sett en översättare auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige.

En Öppnar extern länk i nytt fönsterEU förordning från 2019 innebär att undantag kan göras från legalisering och apostille när det gäller officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat. Det innebär att en auktoriserad översättning från rumänska till svenska gjord av en översättare auktoriserad i Rumänien också är giltig i Sverige utan apostille och omvänt.

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med rumänska som modersmål översätter till rumänska , en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra procedurer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå rumänska innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning till eller från rumänska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från rumänska direkt över internet.