The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Finansiell översättning för bank, finans och försäkringsbranschen

The Native Translator, din ISO 17100 certifierade finansiella och juridiska översättningspartner, finansiella och juridiska facköversättare med ämneskompetens

Att bygga nya kundrelationer på en global marknad kan vara en utmaning. Det kräver lokal kännedom, omsorg och lyhördhet och när man skall sälja sitt budskap kan man inte bara översätta ord. Det övergripande budskapet skall förmedlas tydligt och korrekt men med hänsyn tagen till lokala traditioner och sedvänjor. Det är ett stort ansvar att professionellt översätta finansiell och juridisk information, rätt utfört ger det dig möjlighet att tala kundens språk och därmed är det lättare att skapa förtroende och bygga relationer. Vi är ett schweiziskt fullservice finansiellt och juridiskt översättningsföretag med kontor i samtliga världsdelar och vi förstår och kan lösa hela ditt översättningsbehov. Vi levererar finansiell och juridisk översättning som är marknads och målgruppsanpassat.

Översättning av finansiell information

Vi översätter årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt och annan finansiell information. Vi arbetar effektivt och strukturerat enligt standarden ISO 17100 för att kunna leva upp till våra kunders förväntningar i fråga om kvalitet, kostnadseffektivitet, sekretess och leveranssäkerhet. Bland våra kunder finner du några av de ledande finansiella institutionerna.

Vi erbjuder finansiella översättningar som lever upp till dina krav:

  • Vi löser ditt behov av snabbhet och flexibilitet. Den finansiella världen rör sig snabbt. Så vi är där för att hjälpa dig 24/7 med vårt online-system för projekthantering XTRF.
  • Behov av expertis. Finansbranschen har sitt eget språk. Det är därför vi har ett dedikerat team av lingvister med en bakgrund inom finansvärlden, det är oerhört viktigt att en översättare har kompetens inom det område han eller hon översätter.
  • Behov av sekretess. Säkerhet är hos oss högprioriterat, vi följer de strängaste etik och professionella standards. Datasäkerhet är hög prioriterat, våra servrar är väl skyddade och all vår personal är bunden av sekretessavtal.

Vi översätter alla typer av finansiella och juridiska dokument till över 100 språk snabbt, korrekt och säkert. Du kan lita på oss, använd oss, så att dina kunder kan lita på dig!

Kontakta vår företagstjänst vid större volymer av finansiell och juridisk översättning

Vid större behov av kvalitativ finansiell översättning ber vi er kontakta vår företagstjänst Opens external link in new windowThe Business Translator.

Auktoriserad finansiell översättning med kvalitetsgaranti

The Native Translator var en av de första översättningsbyråerna i Europa som kvalitetscertifierades enligt ISO17100 och är fortfarande en av få byråer verksamma i Sverige som är certifierad. Vårt arbete kontrolleras fortfarande regelbundet av certifierande organ och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning av dokument och texter direkt över internet.