Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Finansiell översättning för bank, finans och försäkringsbranschen

The Native Translator, din ISO 17100 certifierade finansiella och juridiska översättningspartner, finansiella och juridiska facköversättare med ämneskompetens

Att bygga nya kundrelationer på en global marknad kan vara en utmaning. Det kräver lokal kännedom, omsorg och lyhördhet och när man skall sälja sitt budskap kan man inte bara översätta ord. Det övergripande budskapet skall förmedlas tydligt och korrekt men med hänsyn tagen till lokala traditioner och sedvänjor. Det är ett stort ansvar att professionellt översätta finansiell och juridisk information, rätt utfört ger det dig möjlighet att tala kundens språk och därmed är det lättare att skapa förtroende och bygga relationer. Vi är ett schweiziskt fullservice finansiellt och juridiskt översättningsföretag med kontor i samtliga världsdelar och vi förstår och kan lösa hela ditt översättningsbehov. Vi levererar finansiell och juridisk översättning som är marknads och målgruppsanpassat.

Översättning av finansiell information

Vi översätter årsredovisningar, kvartalsrapporter, prospekt och annan finansiell information. Vi arbetar effektivt och strukturerat enligt standarden ISO 17100 för att kunna leva upp till våra kunders förväntningar i fråga om kvalitet, kostnadseffektivitet, sekretess och leveranssäkerhet. Bland våra kunder finner du några av de ledande finansiella institutionerna.

Vi erbjuder finansiella översättningar som lever upp till dina krav:

  • Vi löser ditt behov av snabbhet och flexibilitet. Den finansiella världen rör sig snabbt. Så vi är där för att hjälpa dig 24/7 med vårt online-system för projekthantering XTRF.
  • Behov av expertis. Finansbranschen har sitt eget språk. Det är därför vi har ett dedikerat team av lingvister med en bakgrund inom finansvärlden, det är oerhört viktigt att en översättare har kompetens inom det område han eller hon översätter.
  • Behov av sekretess. Säkerhet är hos oss högprioriterat, vi följer de strängaste etik och professionella standards. Datasäkerhet är hög prioriterat, våra servrar är väl skyddade och all vår personal är bunden av sekretessavtal.

Vi översätter alla typer av finansiella och juridiska dokument till över 100 språk snabbt, korrekt och säkert. Du kan lita på oss, använd oss, så att dina kunder kan lita på dig!

Auktoriserad finansiell översättning med kvalitetsgaranti

The Native Translator var en av de första översättningsbyråerna i Europa som kvalitetscertifierades enligt ISO 17100 och är fortfarande en av få byråer verksamma i Sverige som är certifierad. Vårt arbete kontrolleras fortfarande regelbundet av certifierande organ och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet.

Sekretess är vår etiska standard

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en auktoriserad finansiell översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post. Vid större behov av kvalitativ finansiell översättning ber vi er kontakta vår företagstjänst The Business Translator.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad finansiell översättning, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad finansiell översättning av dokument och texter direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>