The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Kostnadseffektiv och målgruppsanpassad översättning av systemtexter

Vi anpassar din bokningsportal eller ditt IT system till en ny marknad

Vi etablerar ett nytt språklager och anpassar din programvara till en ny marknad. Användarvänliga, målgruppsanpassade systemtexter som gör ditt system lättförståeligt för dina brukare. 

Kostnadseffektiva lösningar

Vi använder översättningsverktyg för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv översättning. Fördelen är att terminologin blir enhetlig och språkbruket konsekvent. Det skall dock noteras att för att kunna etablera bra systemtexter så måste orden/fraserna ses i sin context för att översättas korrekt.

Snabba leveranser

Tillsammans med ett team med översättare och en dedikerad projektledare erbjuder vi korta leveranstider och möter våra kunders kvalitetskrav. Vi hanterar översättning till över 100 språk.

Kvalitetsgaranti på alla våra översättningar

Våra översättare och translatorer har universitetsutbildning som översättare och lång erfarenhet av kvalificerad teknisk översättning. Vår organisation är certifierad enligt ISO17100 med Austrian Standards som certifierande auktoritet och vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av systemtexter?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på översättning av systemtexter.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.