The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vi är experter på att kostnadseffektivt översätta tekniska manualer

Vi skapar målgruppsanpassade tekniska manualer

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå bl.a. specialiserad på att översätta tekniska och medicintekniska manualer. Vi har lång erfarenhet av att skapa användarvänliga, målgruppsanpassade manualer, manualer som till både till sin utformning och sitt språk är lätta att förstå och använda för just din specifika målgrupp. Den använda terminologin måste vara lättförståelig för den tilltänkta användaren och manualen strukturerad så att den är lättanvändlig även för en brukare utan kompetens inom ämnesområdet.

Kostnadseffektiva lösningar

Vi använder översättningsverktyg sk. översättningsminnen för att kunna erbjuda en kostnadseffektiv översättning av manualer. Fördelen är att terminologin blir enhetlig och språkbruket konsekvent. Ytterligare en fördel är att översättningsarbetet går snabbare, blir billigare och inte minst så blir terminologin konsekvent mellan alla de texter vi översätter för dig.

Översättning av manualer i Indesign

Indesign är en av de mesta använda programvarorna för att skapa layout till trycksaker som tekniska manualer online och offline. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i Indesign och kan tack vare vår DTP avdelning både översätta direkt i men också hjälpa er att skapa manualprodukter direkt i Indesign.

Snabba leveranser

Tillsammans med ett team med översättare och en dedikerad projektledare erbjuder vi korta leveranstider och möter våra kunders kvalitetskrav.

Kvalitetsgaranti på alla våra översättningar

Våra översättare och translatorer har universitetsutbildning som översättare och lång erfarenhet av kvalificerad teknisk översättning. Vår organisation är certifierad enligt ISO17100 med Austrian Standards som certifierande auktoritet och vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar.

Behöver du mer information eller vill du beställa översättning av en manual?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på översättning av en manual.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.