The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vi översätter din medarbetarhandbok till engelska och 20 andra språk

Vi översätter er medarbetarhandbok till engelska och över 20 andra språk. ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

The Native Translator är specialiserad på prisvärd kvalificerad översättning och arbetar både för företag och privatpersoner.

Vi översätter medarbetarhandböcker och andra HR dokument och instruktioner bland annat arbetsintyg och detta smidigt och bekvämt direkt online. Du laddar upp ditt dokument i vår portal och på under 1 minut så har du både ett fast pris och en förväntad leveranstidpunkt. Översättningen av utföres av en översättare som är specialiserade på den här typen av dokument och förstår att göra texten målgruppsanpassad.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter naturligtvis endast till sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre mycket viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en kvalificerad översättning om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är självklart bundna av sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Behöver du mer information eller vill du beställa översättning av en medarbetarhandbok?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på översättning av en medarbetarhandbok.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.