The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning av hyreskontrakt

Vi utför auktoriserad översättning av hyreskontrakt till och från 25 språk direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalitetsgaranterad översättning för både företag och privatpersoner. Vi utför auktoriserad översättning och juridisk facköversättning av hyreskontrakt och andra typer av juridiska men också tekniska dokument till och från engelska, tyska, franska, italienska, spanska och över 25 andra språk och detta smidigt och bekvämt direkt online. Du laddar upp ditt dokument i vår portal och inom 1 minut så har du både ett fast pris och förväntad leveranstidpunkt. Översättningen utföres av en universitetsutbildad översättare som har målspråket som modersmål och bor och lever i ett land där detta talas.

Våra översättare är universitetsutbildade och arbetar branschespecifikt

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av hyreskontrakt?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du offert på översättning av ett hyreskontrakt.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad juridisk översättning direkt över internet.