The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning av anställningsbevis till engelska

Vi utför auktoriserad översättning av anställningsbevis till engelska direkt online. ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

The Native Translator är specialiserad på prisvärd och lättillgänglig kvalificerad översättning för både företag, myndigheter och privatpersoner. Vi utför auktoriserad översättning av anställningsbevis till engelska men också andra typer av intyg t.ex. betyg och detta smidigt och bekvämt direkt online. Du laddar upp ditt dokument i vår portal och inom 1 minut så har du både ett fast pris och förväntad leveranstid. Översättningen av ditt anställningsbevis utföres av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige eller auktoriserad översättare som certifierats av motsvarande myndighet eller organisation i det land där översättningen skall användas.

Våra engelska översättare är universitetsutbildade och översätter endast till sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt engelska modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Behöver du mer information eller vill du beställa översättning av ett anställningsbevis till engelska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på översättning av ett anställningsbevis till engelska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad auktoriserad översättning till engelska direkt över internet.