The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning av årsredovisningar

Auktoriserad översättning av årsredovisning mellan 30 språk

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på finansiell översättning och utför auktoriserad översättning av årsredovisningar. Med över 1 000 certifierade och auktoriserade finans- och juridiska modersmålsöversättare så har vi de resurser som krävs för att snabbt översätta din årsredovisning, kvartalsrapport eller andra finansiella eller juridiska dokument.

Korrekt redovisningsterminologi

Våra översättare är specialsierade på finansiell översättning och kan korrekt terminologi enligt IFRS. Vi upprättar företagsspecifika översättningsminnen så att vi kan återanvända redan översatta texter men framförallt för att företagsspecifik terminologi skall vara konsekvent mellan olika dokument.

Auktoriserad översättning

Vi hanterar alla former av kvalificerad facköversättning inom finans och juridik samt auktoriserad översättning av dokument som kräver det. Vi använder översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet men också översättare auktoriserade av myndigheter eller organisationer i det land där översättningen skall användas, det kan vara domstolar i Frankrike eller Tyskland eller som i Spanien där Utrikesdepartementet auktoriserar översättare.

Finansiell facköversättning med kvalitetsgaranti

The Native Translator är certifierad enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet detta ger dig som kund en stor trygghet.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Vi ingår gärna NDA's för uppdrag som kräver detta.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning av årsredovisning?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning av årsredovisning.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad finansiell och juridisk översättning direkt över internet.