The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Text översättning - professionell översättning av texter och dokument

Professionell text översättning inom juridik, ekonomi, medicin och teknik utföres av över 5 000 fack- och auktoriserade översättare. 

Text översättning av nedanstående filformat:

  • Corel Ventura och Interleaf.
  • MS Office; Word, PowerPoint, Excel, Access och FrontPage.
  • Taggade format. HTM, HTML, DHTML, SHTML, XHTML, XML, SGML, WML, PHP, ASPX, TEX med flera, inklusive JavaScript och liknande filtyper samt RSC, DLG och properties-filer.
  • Indesign
  • Olika standardiserade format, exempelvis TXT, RTF och CSV.

Våra översättare är facköversättare - översättare med ämneskunskap

Våra översättare är facköversättare vilket innebär är att de inte enbart är lingvister – översättare utan också har en fackkunskap inom ett specifikt ämnes område. Bland våra översättare har vi geologer, läkare, forskare, ingenjörer och marknadsförings specialister/copywriters och ett stort antal andra yrkeskategorier. De har alla det gemensamt att de har en universitetsutbildning och lång erfarenhet både som översättare och inom sitt specifika kompetensområde.

För professionell text och dokument översättning kontakta The Native Translator. Vi är världsledande på facköversättning och auktoriserad översättning online. Du får din offert direkt online genom att ladda upp ditt dokument i vår Opens internal link in current windowöversättningsportal. Leverans av det översatta dokumentet sker i samma filformat som du levererat originalet med mindre du bett om annat format.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.