The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning utförd av tekniska facköversättare som kan terminologin.

Våra översättare är universitetsutbildade tekniska facköversättare med djupgående ämneskunskap, därför kan vi lämna kvalitetsgaranti på våra tekniska översättningar.

Våra översättare är facköversättare dvs. översättare som utöver sin lingvististiska kompetens också har djupgående kompetens inom det fackområde han eller hon översätter. Detta garanterar dig att du får en professionell översättning som inte bara är språkligt korrekt men också en översättning där en korrekt terminologi använts homogent genom hela texten.

Terminologin, benämningarna på föremål och tjänster varierar ofta från företag till företag varför vi alltid rekommenderar, att det vid större översättningar eller vid längre samarbeten, upprättas en terminologi databas för att säkra att en korrekt och företagsspecifik terminologi alltid används inom och mellan de dokument som översätts.

Typiska tekniska översättningsprojekt:

  • Manualer och instruktioner
  • Maskintekniska instruktioner
  • Programvara/software/SAP (lokalisering)
  • Tekniska hemsidor
  • Broschyrer och kataloger

Vi hanterar de flesta filformat och program på både PC och Macintosh:

  • DP. Vi arbetar med: FrameMaker, FrameMaker+SGML, InDesign, PageMaker, QuarkXPress, och Corel Ventura.
  • MS Office. Vi kan översätta dokument skapade i Word, PowerPoint, Excel, Access, FrontPage m.fl.
  • Taggade format. HTM, HTML, DHTML, SHTML, XHTML, XML, SGML, WML, PHP, ASPX, TEX med flera, inklusive JavaScript och liknande filtyper samt RSC, DLG och properties-filer.
  • Indesign
  • Olika standardiserade format, exempelvis TXT, RTF och CSV.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

Vi arbetar endast med universitetsutbildade översättare, översättare som har målspråket som modersmål och bor och lever i ett land där språket talas, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Utöver att de är mycket duktiga lingvister och har lång erfarenhet så är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Kontakta oss för mer information på Opens window for sending emaile-post eller få en Opens internal link in current windowonline offert på under en minut.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.