The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning från svenska till engelska

Översättning från svenska till engelska

The Native Translator har över 15 års erfarenhet av professionell översättning och språktjänster. Vi har kontor på tre kontinenter och arbetar i  ett globalt nätverk med fler än 5 000 professionella översättare som alla naturligtvis översätter till sitt eget modersmål. Vi utför översättning från svenska till engelska inom medicin, juridik, finans och tekniska fackområden och översätter allt från kontrakt och avtal, juridiska texter, tekniska manualer, medicinska texter, patientjournaler, betyg och intyg till webbtexter och liknande.

Behöver du en auktoriserad översättning från svenska till engelska?

När ett dokument skall presenteras för en myndighet, användas i offentlig förvaltning eller om det t.ex. gäller en ansökan till ett universitet utomlands så måste alltid översättningen göras av en auktoriserad översättare. En översättning som skall användas utanför Sverige och som är gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige måste nästan alltid förses med en apostille hos notarius publicus. Vi använder därför alltid så lång möjligt översättare som är auktoriserade eller certifierade i det land där översättningen skall användas.Vi har översättare som är auktoriserade att översätta från svenska till engelska i både England, USA och Australien.

Facköversättning inom juridik, ekonomi, medicin och teknik från svenska till engelska

Inget fackområde är främmande för oss, vi har universitetsutbildade facköversättare med kompetens inom de flesta områden oavsett om det är en medicinsk doktorsavhandling, ett domstslut eller en teknisk manual.

Professionell översättning med kvalitetsgaranti

Vi använder universitetsutbildade professionella översättare som enbart översätter till sitt modersmål. Det är det första och mycket viktiga kravet för att översättning skall bli bra. Men inte ens det säkrar att en översättning alltid och i alla avseenden blir felfri och därför korrekturläser vi alla översättningar vi utför innan leverans. Detta är också ett krav i vår ISO 17100 certifiering.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.