Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättning från svenska till engelska

Kvalificerad översättning från svenska till engelska

The Native Translator har över 15 års erfarenhet av professionell översättning och språktjänster. Vi har kontor på fyra kontinenter och arbetar i  ett globalt nätverk med fler än 5 500 professionella universitetsutbildade översättare som alla naturligtvis översätter till sitt eget modersmål. Vi utför översättning från svenska till engelska inom medicin, juridik, finans och tekniska fackområden och översätter allt från kontrakt och avtal, juridiska texter, tekniska manualer, medicinska texter, patientjournaler, betyg och intyg till webbtexter och liknande.

Behöver du en auktoriserad översättning från svenska till engelska?

När ett dokument skall presenteras för en myndighet, användas i offentlig förvaltning eller om det t.ex. gäller en ansökan till ett universitet utomlands så måste alltid översättningen göras av en auktoriserad översättare. En översättning som skall användas utanför Sverige och som är gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige måste nästan alltid förses med en apostille hos notarius publicus. Vi använder därför alltid så lång möjligt översättare som är auktoriserade eller certifierade i det land där översättningen skall användas.Vi har översättare som är auktoriserade att översätta från svenska till engelska i både Canada, England, USA och Australien.

Facköversättning inom juridik, ekonomi, medicin och teknik från svenska till engelska

Inget fackområde är främmande för oss, vi har universitetsutbildade facköversättare med kompetens inom de flesta områden oavsett om det är en medicinsk doktorsavhandling, ett domstslut eller en teknisk manual.

Professionell översättning med kvalitetsgaranti

Vi använder universitetsutbildade professionella översättare som enbart översätter till sitt modersmål. Det är det första och mycket viktiga kravet för att översättning skall bli bra. Men inte ens det säkrar att en översättning alltid och i alla avseenden blir felfri och därför korrekturläser vi alla översättningar vi utför innan leverans. Detta är också ett krav i vår ISO 17100 certifiering.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en professionell översättning till engelska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>