The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Så här mycket kostar det att översätta en text eller ett dokument

Priset på en av översättning avgörs av många olika faktorer inte minst svårighetsgraden på texten.

Är det en generell text du skall översätta eller kanske behöver du en auktoriserad översättning av ett domslut? Det är naturligtvis många olika faktorer som avgör hur mycket en översättning skall kosta. Textmängd, svårighetsgrad, språkkombination, skall den vara auktoriserad är exempel på faktorer som avgör priset på din översättning.

The Native Translator är en internetbaserad ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Som alltid så är priset på en vara beroende på flera faktorer, ofta saker som inte egentligen tillför produkten något värde. Dyra citykontor, en armada av leasingbilar eller oförmåga att organisera verksamheten på ett effektivt sätt påverkar naturligtvis priset på den vara du köper. Inom The Translator Group som driver The Native Translator är vi oerhört effektiva och vi har vare sig citykontor eller leasingbilar. Vi har faktiskt inga kontor alls, samtliga våra strax över 5.500 medarbetare är kopplade upp i ett nätverk där alla arbetar hemifrån. Detta har många fördelar, kostnadsmässigt men det reducerar naturligtvis också miljöpåverkan då vi inte har kontor som skall värmas upp, ingen behöver varje dag resa för att komma till sitt arbete och den energi som våra datorer förbrukar den miljökompenserar vi. Under 2019 så skall vår miljöcertifiering enligt ISO 14100 vara klar.

Våra priser på översättning

Vi debiterar per ord som översätts och när det gäller auktoriserade översättningar så tillkommer priset för själva auktorisationen och det kan innebära att vi då debiterar per dokument om det är en liten textmängd.

Pris per ord för vanlig översättning

SEK 1,25 - 1,40 beroende på språkkombination

Pris per ord för facköversättning inom juridik/ekonomi

SEK 1,60 - 1,90 beroende på språkkombination

Pris per ord för facköversättning inom medicin

SEK 1,80 - 2,10 beroende på språkkombination

Pris per ord för facköversättning inom teknik

SEK 1,25 - 1,40 beroende på språkkombination

Pris per ord för auktoriserad översättning

SEK 1,70 - 2,10 beroende på språkkombination

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå

The Native Translator är som en av få översättningsbyråer verksamma i Sverige certifierad enligt ISO 17100 som är en ISO certifiering specifik för översättningsbranchen. Till skillnad från den mer generella ISO 9000 så definierar ISO 17100 hur kvalitetssäkringen av själva översättningprocessen skall gå till.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med projektledare i tre världsdelar finns det alltid någon som dygnet runt kan hjälpa dig med din översättning. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.