The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå i Malmö, professionell översättning med kvalitetsgaranti.

Översättningsbyrå Malmö, vi utför professionell översättning inom juridik, finans, medicin och teknik.

Söker du en översättningsbyrå i Malmö? Då finns vi på The Native Translator här för dig. Vi är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på professionell facköversättning och kan hjälpa dig med snabba högkvalitativa översättningar inom t.e.x juridik, teknik, finans och medicin.

Vi tar emot dina dokument direkt via vår Opens external link in new windowonline portal, vilket innebär att du kan ladda upp dem direkt via vår hemsida och får då omgående veta förväntad leveranstid och pris. För större projekt rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss direkt via Opens window for sending emaile-post då vi då sannolikt kan erbjuda både bättre pris och en snabbare leverans.

Facköversättare med specialistkvalifikationer inom sitt område en förutsättning för korrekt terminologi

Vi erbjuder en dygnet runt service så oavsett när ditt behov uppstår så kan vi hjälpa dig med kvalificerade översättningar. Våra översättare är universitetsutbildade facköversättare med specialistkvalifikationer inom det område de översätter, dvs. de är inte bara lingvister men har djupgående fackkunskaper inom sitt ämnesområde och kan terminologin en förutsättning för en kvalitetsöversättning. Behöver du hjälp med en auktoriserad översättning så kan vi också där vara behjälpliga, vi utför auktoriserad och certifierad översättning till 25 språk.

Auktoriserad översättning av dokument till 30 språk

Vi utför också auktoriserad översättning av dokument. Vi kan hjälpa till med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, registerdokument, betyg mm. Vi har översättare som är auktoriserade i ett stort antal olika länder så oavsett var du skall använda din översättning så kan vi hjälpa till, det är en av fördelarna med att använda en global översättningsbyrå.

Behöver jag en apostille till min auktoriserade översättning?

En apostille kan göra två saker, bekräfta dokumentets äkthet eller att översättaren är auktoriserad i Sverige. Vi aftersträvar att så långt möjligt använda översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. det betyder att du inte kommer att behöva en apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. Priset för en apostille hos Notarius publicus ligger på mellan 250-500 Kr per dokument.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.