The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättningsbyrå Umeå

Professionell översättning av dokument och texter i Umeå.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad global översättningsbyrå och utför professionell översättning inom ämnesområdena juridik, finans, medicin och teknik för våra kunder i Umeå. Vi utför också auktoriserad översättning mellan 30 språk och du kan beställa en auktoriserad översättning direkt online.

Universitetsutbildade översättare som översätter till sitt modersmål

Våra översättare är specialister inom sina respektive ämnesområden sk. facköversättare. Samtliga har en relevant universitetsutbildning och översätter naturligtvis endast till sitt modersmål och inom sina respektive specialområden. Med över 5 500 specialistöversättare är vi en av de ledande översättningsbyråerna online och rankade som TOP100 i världen 2014/2015 (Common Sense Advisory, Boston Consulting Group).

Professionell översättning med kvalitetsgaranti

Vi följer de riktlinjer som vår certifiering kräver vilket också innebär att vi lämnar kvalitetsgaranti på alla de översättningar som vi levererar. Om du har frågor eller behöver mer information så når du oss på Opens window for sending emaile-post, vill du gärna veta vad en översättning kostar så kan få upplyst pris och också beställa din översättning direkt online via vår Opens internal link in current windowöversättningsportal.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.