The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå i Stockholm, professionell översättning med kvalitetsgaranti.

Vi utför facköversättning och auktoriserad översättning inom medicin, juridik, finans och teknik och är tillgängliga dygnet runt, året runt.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och vi har sedan 2005 levererat kvalitativa facköversättningar och auktoriserade översättningar åt företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner i Stockholm. Vi översätter mellan de flesta språk och du kan beställa en översättning av en text eller ett dokument i 625 olika språkkombinationer direkt online. Som kund hos oss har du tillgång till en komplett översättningsbyrå med både erfarna facköversättare inom teknik, medicin, marknadsföring, IT och juridik men också auktoriserade översättare till 35 språk. The Native Translator är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 fokuserar inte enbart på den rent administrativa processen utan lägger mycket stor vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen.

Facköversättare med specialistkvalifikationer en förutsättning för korrekt terminologi

Våra översättare är auktoriserade översättare och universitetsutbildade facköversättare med specialist kvalifikationer inom det område de översätter, dvs. de är inte bara lingvister utan har djupgående fackkunskaper inom sitt ämnesområde och kan terminologin en förutsättning för en kvalitetsöversättning. Utöver att vara kompetenta inom sitt ämnesområde så översätter de endast till sitt modersmål också det en förutsättning för en högkvalitativ översättning.

Vi är en fullservice översättningsbyrå och utför professionella facköversättningar inom:

  • Översättning av allmänna dokument. Vi utför översättning av privata och professionella dokument, inklusive brev, e-postmeddelanden, turistguider,  användarguider, säkerhetsdokument, användarinstruktioner, hemsidor mm.
  • Översättning av tekniska dokument. Specialiserade översättare inom tekniska översättningar för företag inom områden som flygteknik, jordbruk,  finans, kemikalier, medicinteknik, tillverkning, automatik, etc. T.ex. handböcker, manualer, tekniska hemsidor, broschyrer mm.
  • Översättning av medicinska texter och dokument. Medicinska översättaremed både medicinsk utbildning och översättareutbildning översätter patientjournaler, läkemedelsinformation, artiklar, avhandlingar, bipacksedlar, medicinska hemsidor etc.
  • Översättning av juridiska dokument. Vi utför juridiska översättningar av t.ex. anställningskontrakt, fastighetskontrakt, avtal, testamenten, fullmakter, affärsavtal, domar mm.
  • Auktoriserade översättningar. Våra auktoriserade översättare är professionella översättare som uppfyller alla krav som ställs av myndigheterna i landet där de arbetar. Vi kan tillhandahålla auktoriserade och certifierade översättningar av födelseattester, äktenskapsbevis, akademiska diplom, skilsmässohandlingar, testamenten, kontrak och avtal och andra officiella dokument.
  • Översättning av webbsidor och lokaliseringstjänster. Professionell översättning och lokalisering av företagssidor, personliga bloggar (WordPress, Joomla, TYPO3 osv) etc.
  • Mjukvarulokaliseringstjänster. Vårt expertteam av lokaliserare kan hjälpa dig med din internationalisering av mjukvara och videospel.
  • Multimedia översättningar. Vi tillhandahåller professionella scriptöversättningar och synkroniseringstjänster, dubbning, textning etc.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Om du beställer online så får du en offert inom 1 minut väljer du att emaila oss dina dokument så får du en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Om du önskar ett personligt möte så träffas vi efter avtal på:

Översättningsbyrån The Native Translator, Klarabergsviadukten 70, 10724 Stockholm

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert och där också lägga din order.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.