The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning för turistnäringen

Vi kan sälja din stad eller ditt resmål!

Turistnäringen är en av de snabbaste växande näringarna i Sverige och oerhört viktig då den inte bara sysselsätter väldigt många människor utan också är en stor exportprodukt. Redan 2013 var ca: 177.000 människor i Sverige sysselsatta inom besöksnäringen som totalt omsatte 284 miljarder svenska kronor varav 106 miljarder var exportintäkter, dvs. utländska besökares konsumption i Sverige. Bara momsintäkterna utgjorde 14.4 miljarder.

Kinesiska, ryska och italienska är nya viktiga språk för turistnäringen

När vi ser på varifrån våra utländska gäster kom ifrån så var det Norge, Danmark och Tyskland som dominerade men den stora ökningen låg bland gäster från Kina, Ryssland och Italien och sedan dess har detta accelererat. Det finns därför all anledning att tänka sig om innan man bestämmer sig för till vilka språk man skall översätta sin turistinformation mm. Från att tidigare varit ointressanta språk så finns det i dag alla anledning att förutom de traditionella språken också informera på just ryska, kinesiska och italienska.

I våra grannländer ser vi att både fransmän, spanjorer oxh japaner börjar dyka som flitiga gäster så varför skulle de inte göra det här? När det gäller just fransmännen så är det så (Common Sense Advisory, Boston Consulting Group) att precis som med japaner så riskerar man att tappa 70% av de potentiella besökarna om det inte finns information på deras modersmål och kan vara värt att tänka på!

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

The Native Translator är sedan 2005 specialister på översättning för turistnäringen och partner till Visit Technology Group. Kontakta oss för hjälp med översättning av turistinformation, översättning som säljer just din destination.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.