The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av broschyrer och produktkataloger

Översättning av flerspråkiga broschyrer och produktkataloger

Vi kan hjälpa dig med att ta fram en flerspråkig broschyr eller produktkatalog för print eller web. Med över 5 500 professionella facköversättare så kan vi hjälpa dig att förmedla ditt budskap på ett professionellt sätt oavsett om det är medicinska, tekniska produkter eller kanske en semester destination du skall marknadsföra. Är det en webkatalog som skall produceras så är vi rätt partner, vi har mycket stor erfarenhet av att producera material i XML.

Översättning av broschyrmaterial för turistindustrin

Det kan handla om en översättning av resekataloger från engelska till svenska om nya resmål i USA som ni vill göra mer tillgängliga för era kunder, eller en översättning av broschyrer från svenska till tyska för att era tyska turister ska känna sig välkomna och lätt kunna ta till sig det som ni vill förmedla? Vänligen se avsnittet om översättning för turistindustrin.

Översättning av teknisk dokumentation

Instruktionsböcker, manualer, för hemelektronik eller någon annan teknisk applikation, driftsinstruktion eller en online katalog. Vi kan hjälpa dig översätta produktkataloger, användarguider, instruktionsböcker, manualer, broschyrer och en lång rad andra tekniska dokument. Läs mer under avsnittet om teknisk översättning av produktkataloger mm.

Medicinska produktkataloger, bipacksedlar, förpackningar etc.

Vårt team av medicinska översättare är specialiserade inom medicinska översättningar vilket innebär att de i tillägg till att ha kvalifikation och lång erfarenhet som översättare också har studerat medicin och besitter en djupgående kunskap inom de olika grenarna av medicin, farmakologi, veterinärmedicin etc. och kan terminologin. Vi kan översätta fallstudier, vetenskapliga artiklar, medicinska broschyrer och många andra specialiserade dokument. Vänligen se sidan om översättning av medicinska dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.