Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell översättare inom juridik, medicin, teknik samt finans och ekonomi.

Vi översätter dokument och texter mellan 25 språk direkt online.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på högkvalitativ professionell översättning inom teknik, juridik och finans samt medicin direkt över internet. Våra översättare är universitetsutbildade facköversättare med kompetens inom sitt respektive ämnesområde..

Facköversättare är en översättare med ämneskompetens

Att vara facköversättare innebär att man förutom att vara kompetent översättare inom det språkpar man översätter också har djupgående ämneskompetens och kan terminologin. Kvalitén på en översättning definieras inte enbart av hur grammatiskt korrekt översättningen är och om den är fri från stavfel utan inte minst lika viktigt är att en korrekt terminologi använts homogent genom översättningen..

Här vill vi gärna uppmärksamma att benämningen på ett specifikt föremål eller service varierar från företag till företag och att det därför är viktigt att det upprättas företagsspecifika terminologi databaser för varje företag.

Översättning med kvalitetsgaranti

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så kontrolleras vårt regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet. Detta ger dig som kund en mycket stor trygghet. Vår kvalitetsgaranti innebär konkret att de översättningar vi utför är korrekta både språkligt och terminologiskt. En enkel presentation av hur våra kunder uppfattar oss presenterar vi löpande på vår hemsida i form av Trustpilot.

Offert och kontaktinformation

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>