The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning av hemsidor och webbmaterial

Din hemsida är företagets visitkort och ofta den första kontakten med en potentiell kund.

Din hemsida är företagets ansikte utåt och sannolikt en av dina viktigaste resurser när det gäller att skapa nya affärskontakter och få nya kunder. En potentiell kund som inte förstår det som står på din hemsida kommer att lämna sidan och söka sig vidare. En högkvalitativ professionell översättning av hemsidan är därför en förutsättning för att potentiella kunder skall uppfatta dig som en kvalitets leverantör. Det finns undersökningar som visar på att du på kort tid kan öka din exportomsättning med över 25% om du översätter företagets hemsida till de språk som dina potentialla kunder talar. Inom vissa språkområden som t.e.x den fransktalande delen av världen riskerar du att 70% av dina potentialla kunder lämnar om inte hemsidan är översatt till franska.

Vi utför professionell översättning av hemsidor och webb material, översättare specialiserade inom teknik, juridik, medicin och finans.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå fokuserad på högkvalitativ översättning. Våra översättare är universitetsutbildade facköversättare med både lingvistiskt kompetens och djupgående ämneskunskap inom det fackområde de översätter, dvs. de förstår vad de översätter och kan terminologin.

När du räknar på kostnaden för översättning av ditt företags hemsida är det också viktigt att du räknar med din egen tid i arbetet.

Vi har resurser till att inte bara hämta men också leverera det översatta materialet direkt i ditt webbpubliceringsverktyg eller CMS (Content Management System). Detta sparar dig många arbetstimmar som måste räknas med i kostnaden för en översättning.

Vilken kompetens har The Native Translator's översättare?

Vi arbetar endast med översättare som är universitetsutbildade och har målspråket som modersmål och dessutom bor och lever i ett land där språket talas, detta för att de skall vara uppdaterade med den aldrig avstannande språkutvecklingen. Utöver att de är mycket duktiga lingvister och har lång erfarenhet så är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Kontakta oss på e-post för mer information eller ladda upp din text direkt i vår översättningsportal för en offert direkt online, du kan också beställa översättningen direkt i portalen.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.