The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översätt dina texter och dokument professionellt online.

Facköversättning inom juridik, medicin, teknik, finans samt marknadsföring online.

När du snabbt och effektivt behöver översätta en text eller ett dokument så är The Native Translator en effektiv samarbetspartner. Vi är en specialiserad översättningsbyrå fokuserad på högkvalitativ översättning inom juridik, finans, medicin och teknik och du kan beställa din översättning direkt online.

Våra översättare är facköversättare med kompetens inom just det fackområde de översätter. Bland våra översättare finns marknadsförare, läkare, ingenjörer, revisorer, advokater m.fl. och de översätter alla till sitt modersmål.

Att använda en facköversättare är en kvalitetsgaranti

Våra översättare har en solid bakgrund, de är universitetsutbildade och har minimum 5 års erfarenhet som översättare på fulltid och de flesta väsentligt mer än så. Kvalitén på en översättning definieras inte enbart av att översättningen är grammatiskt korrekt utan stavfel utan i lika stor grad av att en korrekt terminologi använts. Detta förutsätter att översättaren har djupgående förståelse för ämnesområdet, förstår texten och naturligtvis är välbevandrad i terminologin. I många tillfällen kan terminologin vara företagsspecifik och därför upprättar vi alltid vid större uppdrag eller längre samarbeten en företagsspecifik terminologidatabas.

Auktoriserad översättning inom juridik och finans

Behöver du översätta betyg och andra intyg där det är ett krav att översättningen utförs av en auktoriserad översättare så hjälper vi naturligtvis till med det också, vi är världsledande på certifierad och auktoriserad översättning och levererar direkt över internet, behöver du ett original så sänder vi det med vanlig post. Vi utför auktoriserad översättning mellan svenska och 31 andra språk.

Få en snabb Opens internal link in current windowoffert online nu, vi kan starta översättningen omgående och kanske leverera i morgon! Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.