The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vårt team

BJÖRN HALLBERG
VD

Björn Hallberg har en akademisk bakgrund inom teknik och ekonomi och har arbetat med kommersiella fastigheter som VD för fastighetsbolag i England. Han har också byggt upp och drivit detaljhandelsföretag i Danmark.

  • Ingenjörsstudier vid Ebersteinska skolan i Norrköping
  • Civilekonom studier vid Linköpings Universitet
Picture coming soon

PATRICK ALEXANDER

Styrelseordförande

  • Bsc International Economics and Management Bocconi Unveristy, Milano
  • MSC Executive Global Masters in Management  at London School of Economics.
  • Head of Merchandising & ISS - Apple Media Products EMEA.

EVA SKIÖLDEBRAND

Styrelsemedlem

  • PhD, Professor, forskare vid Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala
  • Under 10 år anställd på Bayer som ansvarig för registrering och marknadsföring av läkemedel samt forskning och kliniska tester.

Utöver befattningen i Prologic GmbH har Eva styrelseuppdrag i ett antal andra företag inom medicinalbranschen.

 

 

 

Picture coming soon

KATALIN KARASZ
Business Manager Asien 

Katalin Karasz är en sann lingvist med omfattande utbildningsbakgrund samt många års erfarenhet. Hennes expertområde inom översättning är IT. Utbildningsbakgrund: Ungersk litteratur, lingvistik, sociolingvistik (Filosofi Magister - Eötvös Loránd-universitetet Budapest, Ungern), fransk litteratur och lingvistik (Kandidatexamen, Filosofi Magister - Eötvös Loránd-universitetet, Budapest, Ungern), flera utbildningsprogram på IBM, SAP och EMS. Tolk och översättare sedan 1993 för Europarådet, malaysiska Timber Council, Institutionen för kultur i Ungern, etc.

Företagets målsättning

TNT:s existens bygger på genuina kvalitetstjänster och tillfredsställda kunder. Varje uppdrag hanteras professionellt, samtidigt som den på förhand fastställda tidsplanen och prissättningen efterlevs.

Vårt mål är att ge den högsta nivån av översättningsexpertis varje dag och att leverera våra uppdrag snabbare än någon annan befintlig service. Vi fokuserar på enskilda uppdrag och tillhandahåller tekniskt korrekta översättningar. Våra anställda är vänliga, positiva och professionella. Vi behandlar alltid våra kunder med respekt och aktning.

Vårt engagemang för varje klient sträcker sig längre än till bara genomförandet av projektet i fråga. Vi följer upp våra tjänster både under och efter att projektet har avslutats för att säkerställa att kundens förväntningar har uppfyllts. Detta etablerar en löpande relation för framtida tillväxt genom ömsesidig uppskattning och engagemang.