The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättningsbyrå kinesiska - ISO 17100 certifierad översättningsbyrå

Här kan du beställa en facköversättning eller en auktoriserad översättning mellan kinesiska och 30 andra språk som t.ex. svenska - kinesiska, engelska - kinesiska eller kinesiska - tyska och omvänt

Vi är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning till och från kinesiska. Våra översättare har lång erfarenhet som översättare är universitetsutbildade och har naturligtvis målspråket som modersmål. The Native Translator är partner till svensk-kinesiska handelskammaren SCCC.

Auktoriserad översättning kinesiska, är den giltig både i Kina och Sverige?

När du beställer en auktoriserad översättning från svenska till kinesiska eller från kinesiska till svenska så är det en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare som utför översättningen. Även om vi alltid eftersträvar att använda översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas så är detta lite svårt med kinesiska då Kina inte har ett auktorisationssystem som det vi känner i Sverige.

När behöver jag en auktoriserad översättning?

En auktoriserad översättning är nästan alltid nödvändig när du skall översätta juridiska och finansiella texter och dokument. Exempel på dokument som måste översättas av en auktoriserad kinesisk översättare är: Aktieägaravtal, betyg, bodelningsavtal, bolagsstämmoprotokoll, domar, fullmakter, födelsebevis, gåvobrev, hyresavtal, hyreskontrakt, kompanjonsavtal, konsultavtal, köpeavtal, offerter, sekretessavtal, skillsmässodomar, skuldebrev, testamenten, uppdragsavtal, äktenskapsförord mm.

Auktoriserad översättning mellan kinesiska och över 30 språk

Här har du några av de språk som vi översätter till och från kinesiska: Arabiska, Baskiska, Bulgariska, Katalanska, Kinesiska, Danska, Engelska, Estniska, Finska, Franska, Galiciska, Grekiska, Hindi, Holländska, Isländska, Irländska, Italienska, Japanska, Koreanska, Kurdiska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Norska, Persiska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Serbokroatiska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska, Turkiska, Tyska, Ungerska.

Facköversättning till och från kinesiska inom juridik, finans, medicin och teknik

Vi utför också kvalificerad facköversättning mellan kinesiska och över 30 andra språk. Med facköversättning menar vi översättning som kräver att översättaren har djupgående kunskaper inom ämnet som översätts, det kan vara juridiska kunskaper eller t.ex. fackkunskap inom ett teknologiområde.

Leveranstider för översättning till och från kinesiska

Då vi ofta har en mycket hög arbetsbelastning skall du räkna med ca: 1-2 dagar för en kinesisk översättning.

Här beställer du en översättning till eller från kinesiska

Du kan beställa både en facköversättning och en auktoriserad översättning till eller från kinesiska direkt online, ladda upp ditt dokument och gör beställningen direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från kinesiska direkt över internet.