The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå kinesiska

Auktoriserad översättning av dokument till kinesiska

Vi utför auktoriserad översättning av texter och dokument till och från kinesiska och du kan beställa en auktoriserad översättning direkt online. Vi kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning från svenska till kinesiska eller kinesiska till svenska av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal mm. Oavsett om du behöver översätta dokument från svenska till kinesiska eller till kinesiska från t.e.x engelska, tyska, spanska eller franska så kan vi hjälpa dig, det är fördelarna med att anlita en global översättningsbyrå specialiserad på kinesisk översättning.

Facköversättning till och från kinesiska

Om du behöver en kvalificerad facköversättning inom juridik, finans, medicin eller teknik till eller från kinesiska så kan vi också hjälpa dig. Vi har universitetsutbildade översättare specialiserade inom de flesta områden.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100 den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart fokuserar på den rent administrativa processen utan lägger vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess är en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowöversättningsportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från kinesiska direkt över internet.