The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning av manualer, handböcker och instruktioner

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå, tekniska översättare och tekniska skribenter som kan din terminologi.

Teknisk översättning direkt online eller via vår corporate service funktion Opens external link in new windowThe Business Translator. Vi översätter tekniska dokument, handledningar, handböcker, manualer, instruktioner mm. för fordonsindustrin, verkstadsindustrin, hemelektronikindustrin, IT sektorn, energisektorn och den högteknologiska industrin.

Tekniska översättare med relevant utbildning som förstår ämnet och kan din terminologi 

Samtliga våra tekniska översättare har en relevant universitetsutbildning alternativt mycket lång yrkeserfarenhet inom det ämnesområde de översätter. Huvuddelen av våra tekniska översättare är ingenjörer eller tekniska skribenter. En förutsättning för en högkvalitativ teknisk översättning är att översättaren har en djupgående fackkunskap och en mycket god kännedom om för uppdraget korrekt terminologi. Utan denna kunskap är det omöjligt att prestera en i alla avseenden korrekt översättning.

Beställ din översättning online!

När du är privat person och behöver hjälp med översättning eller kanske ett företag som enbart har ett mindre uppdrag då kan du få din offert och översättning i vår Opens external link in new windowöversättningsportal, när materialet är större använd gärna vår företagstjänst.

Teknisk översättning mellan 140 språk

Vi utför teknisk översättning av dokument mellan de här listade språken men också till ytterliggare ca 100 språk inom vår företagstjänst; Arabiska, Holländska, Polska, Bulgariska, Italienska, Finska, Ungerska, Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Holländska, Ryska, Kinesiska, Japanska, Koreanska, Norska, Danska och naturligtvis svenska..

De vanligast förekommande språkkombinationerna för tekniska översättningar är:

  • Teknisk översättning svenska engelska
  • Teknisk översättning svenska tyska
  • Teknisk översättning svenska franska
  • Teknisk översättning svenska kinesiska
  • Teknisk översättning engelska svenska
  • Teknisk översättning tyska svenska
  • Teknisk översättning franska svenska
  • Teknisk översättning kinesiska svenska

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en global ISO 17100 certifierad teknisk översättningbyrå