The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Facköversättning och auktoriserad översättning av finansiella dokument

Finansiell översättning utförd av auktoriserade översättare och facköversättare med expertis i finans, ekonomi och juridik.

The Translator Group är en av de ledande översättningsbyråerna inom finans och juridik på den skandinaviska marknaden. Med över 5 000 facköversättare och kontor på 4 kontinenter kombinerar vi lokal kompetens med internationell skalbarhet och kan hjälpa dig med finansiell översättning anspassad till din målgrupp.

Kompetenta facköversättare som är utbildade inom det ämnesområde de översätter.

Vid översättning av ett finansiellt dokument krävs förståelse för sammanhanget och särskilda termer måste översättas korrekt och konsekvent. Våra finansiella översättare är facköversättare med en universitetsutbildning inom ekonomi/juridik, minimum en BA/civilekonom alternativt lång erfarenhet från bank eller finansbranschen, de är specialiserade på finansiell översättning och kan terminologin och den finansiella jargongen.

Hos The Native Translator använder vi enbart "modersmål översättare". Det vill säga våra översättare översätter enbart till sitt eget modersmål och utöver detta kräver vi att han/hon lever i ett land där språket talas för att kunna följa med i språkets utveckling och behålla den naturliga känslan för språkets nyanser.

Typisk finansiell översättning

  • Årsredovisningar
  • Delårsrapporter
  • Bokslutskommunikéer
  • Prospekt
  • Informationsblad
  • Faktamaterial och annat bakgrundsmaterial för finansiella analytiker och media

Översättning med kvalitetsgaranti

Vi är certifierade enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras av Austrian Standards som certifierande myndighet detta ger dig som kund en stor trygghet.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. 

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad finansiell dokumentöversättning direkt över internet.