The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Facköversättning och auktoriserad översättning av dokument online

Professionell översättning av dokument inom juridik, ekonomi, medicin och teknik.

Vi utför professionell översättning av dokument och texter direkt online. Vi översätter alla typer av dokument från alla branscher. Du kan beställa översättningen av ditt dokument här online eller via vår företagstjänst Opens external link in new windowThe Business Translator

Vi översätter alla typer av texter och dokument inom juridik, ekonomi/finans, medicin och teknologi. Exempel på dokument som vi översätter är, marknadsförings dokument, broschyrer, annonser, artiklar etc. Finansiella dokument t.ex. låneavtal, bankgarantier, certifikat, börsmeddelanden, stämmohandlingar, bokslut etc. Juridiska dokument såsom betyg, kontrakt och avtal, stämningar, personbevis, äktenskapsförord mm. Medicinska dokument som patientjournaler, avhandlingar, patentansökningar, rapporter och tekniska dokument som manualer och t.ex. utbildningsmaterial.

Översättning av dokument utförd av facköversättare till 30 språk online.

Vi översätter dokument till 30 språk direkt online eller över 100 via vår företags tjänst. Arabiska, Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Portugisiska, Holländska, Ryska, Kinesiska, Japanska, Koreanska, Norska, Danska bara för att nämna några få av dem vi hanterar direkt online.

Facköversättare med ämneskompetens

Våra översättare är universitetsutbildade professionella facköversättare med kompetens inom det fackområde de översätter. En kvalitativ översättning förutsätter en korrekt terminologi och det kan endast en översättare med fackkunskap inom ämnesområdet hantera. Utöver att de besitter ämneskompetens så är de flytande på källspråket men översätter endast till sitt modersmål.

Auktoriserad översättning av dokument online

Vi översätter alla former av dokument och utför auktoriserad översättning av t.ex. adoptionsutredningar, domar, avtal, betyg, registerutdrag, personbevis, körkort etc. och allt naturligtvis med högsta sekretess.

Översättning med kvalitetsgaranti

Vi är certifierade enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras av Austrian Standards som certifierande myndighet detta ger dig som kund en stor trygghet.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. 

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad dokumentöversättning direkt över internet.