The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Facköversättning och auktoriserad översättning mellan svenska och tyska

Professionell översättning från svenska till och från tyska inom juridik, medicin och teknik direkt över internet utförd av en ISO17100 certifierad översättningsbyrå tyska.

The Native Translator utför auktoriserad översättning och professionell facköversättning från svenska till tyska och tyska till svenska. Med över 100 tyska översättare så kan vi hjälpa dig oavsett språkriktning och projektstorlek. Vi översätter inom juridik, finans, medicin samt teknik från svenska till och från tyska men också mellan tyska och engelska och över 30 andra språk.

Tysk facköversättning och auktoriserad översättning mellan svenska och tyska online

Vi hanterar alla former av kvalificerad tysk översättning från specialiserad tysk facköversättning inom medicin, teknik eller juridik till auktoriserad översättning mellan tyska och svenska av t.ex. domar, kontrakt, betyg, registerutdrag etc. Våra översättare är naturligtvis universitetsutbildade med kompetens inom det ämnesområde de översätter och översätter enbart till sitt modersmål.

Översättning till och från tyska med kvalitetsgaranti

Många översättningsbyråer hävdar att de följer en viss standard, vi menar att det är stor skillnad på att vara ISO certifierad och att bara följa en viss standard. The Native Translator är Opens internal link in current windowcertifierad enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras löpande av Austrian Standards som är certifierande auktoritet.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. 

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalificerad kvalitetssäkrad tysk översättning direkt över internet.