The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Facköversättning och auktoriserad översättning från polska till svenska och omvänt.

Auktoriserad översättning och specialiserad facköversättning till och från polska inom finans, juridik, medicin och teknik.

The Native Translator är specialiserad på att utföra auktoriserad översättning och kvalificerad facköversättning direkt online. Här kan du beställa en auktoriserad översättning från polska till svenska eller svenska till polska av betyg, vigselbevis, kontrakt och avtal, registerbevis, domar mm. Vi utför också kvalificerad facköversättning inom t.e.x juridik, medicin eller teknologi. När du snabbt och bekvämt behöver få tillgång till kvalificerad översättning så är The Natibe Translator den snabba optimala lösningen. Med över 5 500 professionella facköversättare och auktoriserade översättare så tillhandahåller vi översättning mellan svenska och polska och över 30 andra språk direkt över internet.

Auktoriserad översättning till och från polska

I många fall är det nödvändigt med en auktoriserad översättning t.ex. av juridiska texter och dokument som avtal och kontrakt, betyg, registerutdrag mm. The Native Translator som är en del av The Translator Group utför auktoriserad översättning till och från polska och över 30 andra språk direkt online och ytterligare och ca 100 via The Business Translator som är en traditionell juridisk översättningsbyrå.

Våra facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 Opens internal link in current windowcertifierad enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen.

Du beställer din översättning online:

Du får en offert och beställer din översättning här direkt online « visa offert »

När din översättning är klar så sänder vi en länk via e-post där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och ofta inom 2 - 3 dagar.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Här kan du få mer information

Behöver du mer information så når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför kvalificerad översättning till och från polska online.