The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av teknisk dokumentation från engelska

Kvalitetssäkrad teknisk översättning från engelska till svenska och över 30 andra språk.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på kvalitetssäkrad översättning och produktion av teknisk dokumentation; handböcker, manualer, tekniska datablad, broschyrer, Power Point presentationer mm. från engelska till svenska.

Från draft till färdig produkt, vi hjälper dig också med DTP

DTP – Desk Top Publishing är en del av vår serviceerbjudande. Utöver att översätta ditt material kan vi också hjälpa dig med att producera en färdig produkt i InDesign, Power Point och många andra format. Om du redan har en produktkatalog i InDesign så översätter vi och levererar en färdig katalog i det/de språk du valt att översätta till, vi översätter själva teknisk dokumentation till svenska och över 30 andra språk och kan tillsammans med våra globala samarbetspartners hantera ytterligare ca: 50 språk.

The Native Translator är en fullservice teknisk översättningsbyrå när det gäller produktion av teknisk dokumentation, vi hanterar hela processen är och är dessutom, tack vare de stora volymer vi hanterar, sannolikt en av de billigaste tekniska översättningsbyråerna i Sverige och en av mycket få som är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100, en branchspecifik ISO-certifiering.

Vi använder korrekt terminologi

I vårt terminologiarbete så använder vi moderna tekniska terminologidatabaser men vill gärna vid uppstart av större arbeten ha hjälp av dig som kund med att definiera den terminologi som du önskar att använda. Inte så sällan så arbetar man inom företag med en företagsspecifik terminologi och den vill vi gärna definiera innan vi påbörjar vårt översättningsarbete. Då blir det rätt från början, går snabbare och blir inte minst billigare.

Vad kostar det att översätta en teknisk manual eller produktkatalog från engelska till svenska?

Det är naturligtvis många faktorer som spelar in, textmängd, textens komplexitet, i vilket format vi får texten från dig, skall vi färdigställa layouten eller skall vi kanske producera katalogen eller manualen från scratch? För att ge dig en indikation så får du nedan ett prisexempel:

Produktkatalog 20 sidor bilreservdelar, levererad i Indesign, 3 000 ord (SEK)

Terminologiarbete900,00
Översättning inkluderande korrektur/revision4 200,00
DTP till färdig katalog2 000,00
Totalpris:7 100,00

Kvalitetssäkring, en förutsättning för en högkvalitativ teknisk översättning

Inget är starkare än den svagaste länken det vet vi. Idag sker hos professionella översättningsbyråer en stor del av översättningsprocessen med hjälp av CAT verktyg och flera tekniska översättningsbyråer har tagit ännu ett steg för att kunna sänka sina kostnader vilket innebär att de maskinöversätter tekniska texter för att därefter korrekturläsa dem för att rätta upp på de fel som tekniken producerat. Du har säkert öppnat en manual där du har svårt att förstå vad som menas, syftningsfel och dålig terminologi och inte minst brist på homogenitet i terminologianvändningen gör den svår att förstå. Detta är vanligt när det gäller maskinöversatta texter när man inte lyckats med korrekturläsningen, det är svårt att göra något bra av något som till att börja med är ganska dåligt.

Vi använder inte maskinöversättning i vårt arbete utan all översättning sker av universitetsutbildade översättare med minimum 5 års arbetslivserfarenhet, de är också s.k. modersmålsöversättare vilket innebär att de endast översätter till sitt modersmål och är naturligtvis specialiserade på teknisk översättning. När översättningen är klar så korrekturläser en annan översättare med samma kvalifikationer texten, detta är ett av kraven som ligger i vår ISO 17100 certifiering.

Sekretess och datasäkerhet

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27000.

Vill du veta mer eller kanske redan nu beställa en översättning?

Du kan kontakta oss på Öppnar fönster för att skicka e-postepost dygnet runt och har du redan nu en text du vill översätta så kan du ladda upp den i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsterportal så får du direkt online både pris och förväntad leveranstid.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla teknisk kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.