The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Den ledande norska översättningstjänsten online

The Native Translator är en schweizisk professionell översättningstjänst online och erkänns internationellt som en av de ledande globala översättningstjänsterna. Med fler än 5 000 professionella översättare inriktar vi oss på de skandinaviska språken, och bland dem det norska språket.

The Native Translator levererar norsk översättning såväl som dansk och svensk översättning till multinationella företag världen över, myndigheter och ideella organisationer som FN och WHO men också privatpersoner.

Baserat på dina behov tilldelar vi ditt projekt till någon av våra specialiserade norska översättningsgrupper som består av högkvalificerade norska översättare, korrekturläsare och redaktörer, vilket försäkrar en konsekvent norsk översättning av högsta kvalitet.

Auktoriserade norska översättningar

Oavsett hur stort ditt norska översättningsbehov är så har vi grupper av professionella norska översättare redo med relevant kunskap och erfarenhet inom området. Vi erbjuder t.ex auktoriserad och certifierad norsk översättning dygnet runt. När det gäller alla former av juridiska dokument som avtal, kontrakt, betyg, domar etc. samt de flesta typer av finansiella dokument så måste dessa i de flesta fall översättas av en norsk auktoriserad översättare för att accepteras av motparten. Vi erbjuder auktoriserade översättare till och från norska från de flesta stora språk och certifierade översättningar i övrigt.

Vi erbjuder norska facköversättare inom nedanstående fackområden:

 • Teknisk översättning
 • Finansöversättning
 • Juridisk översättning
 • Marknadsföringsöversättning och lokalisering
 • Medicinsk- och läkemedelsöversättning
 • Webbsideöversättning och lokalisering

Vi arbetar inom följande industrier

 • Luftfart
 • Jordbruk
 • Bil
 • Kemikalier & plast
 • Kontrakt (se juridiska tjänster)
 • Publicering
 • Utbildning & träning
 • Elektronik och hemutrustning
 • Miljövetenskap
 • Ingenjörskonst
 • Finanstjänster
 • Golvläggning
 • Informationsteknik
 • Juridiska tjänster
 • Tillverkning
 • Marknadsföring
 • Marknadsundersökning
 • Mediciner och läkemedel
 • Olje- och gastjänster
 • Professionella tjänster
 • Offentlig sektor
 • Textilier
 • Telekommunikation
 • Transport
 • Resor, turism & fritid

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!