The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Medicinsk facköversättning utförd av språkutbildade läkare, forskare och specialiserade medicinska facköversättare..

I den medicinska världen är kvalitetsöversättning ett måste. Att låta en översättare som inte har fullständig förståelse av medicinska begrepp och medicinsk terminologi översätta medicinska texter är därför att sätta patientsäkerheten på spel, medicinsk översättning ställer utomordentligt stora krav på noggrannhet och inte minst kompetens hos den medicinska översättaren. Våra medicinska översättningar utförs alltid av kvalificerade facköversättare med expertis inom det specifika medicinska området.

Trygghet för dig, patienter och andra som tar medicin

När du vänder dig till The Native Translator får du språkutbildade läkare, sjukvårdspersonal och forskare som översätter dina medicinska texter. De är flytande på källspråket och har målspråket som modersmål. Översättarnas språkutbildning är på högskolenivå – både vad gäller källspråket och målspråket. Vi hanterar medicinska översättningar till och från över 100 språk bland dem engelska, kinesiska, tyska, danska, norska, finska, franska, spanska, japanska och ryska. För större projekt hänvisar vi till vår företagsservice The Business Translator.

Vi översätter bland annat medicinska texter för:

 • läromedel
 • kliniska protokoll
 • apoteksförpackningar
 • bipackssedlar
 • patientinformation
 • medicinska journaler & medicinska utlåtanden
 • patent & patentansökningar
 • märkning av apparatur
 • försäkringsersättningar
 • medicinska protokoll
 • medicinsk terminologi
 • medicinska artiklar
 • medicinska forskningsresultat
 • hemsidor.

Att tänka på för en korrekt medicinsk översättning:

Översättning av medicinska dokument kräver en hög formell nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga, och djupa kulturella kunskaper i såväl käll- som målspråket. Välj alltid en medicinsk översättare som har formell utbildning i sitt käll- och målspråk på åtminstone högskolenivå och är expert på terminologin i ämnet. Professionella översättare av medicin gör alltid research av textens terminologi, för att validera motsvarigheter i målspråket, i synnerhet vid översättning till ett språk med flera regionala variationer.

Tänk även på att kvaliteten på ett källdokument i hög grad påverkar den slutliga översättningen. Om det finns förvirrande eller dåligt skrivna avsnitt kommer översättningen vara lika förvirrande – om inte tidsplanen inkluderar att översättaren ska ha möjlighet att be om förtydliganden för att kunna omformulera texten.

Sekretess

Vi tillämpar sträng sekretess vad gäller all information som kommer oss tillhanda i samband med uppdrag. All vår personal såväl projektledare, översättare som administrativ personal är bundna av strikta sekretessavtal. Till oss kan du överföra filer med mycket hög säkerhet, det är därför ett stort antal av världens ledande medicinal och pharmaföretag anlitar våra tjänster.

The Native Translator är en del av The Translator Group – ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt ISO17100 som är en kvalitetscertifiering för översättningsbyråer.

Få ett personligt kostnadsförslag