The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av immigrations dokument

Skall du immigrera och behöver översätta dina personliga dokument?

Om du har immigrations dokument som du behöver översätta är det väldigt viktigt att detta görs av någon som är väl insatt i den här typen av dokument översättning. Det är viktigt att all information översätts korrekt och med rätt terminologi så att det inte uppstår missförstånd, oftast krävs att den här typen av dokument översättas av en auktoriserad översättare och där har du anledningen till varför du ska kontakta The Native Translator för uppdraget.  

Auktoriserade översättare i de flesta språk

The Native Translator har auktoriserade översättare inom alla språk där sådan finns. Vi finns där för att kunna hjälpa just dig att översätta de dokument du behöver. Riskera inte att anlita någon som kanske inte har tillräckliga kunskaper. Vi översätter dina dokument snabbt och enkelt och detta är viktigt då det inte skall vara översättningen som fördröjer processen. Om du redan vid första kontakten med Invandrarverket har dina personliga dokument översatta så påskyndar detta behandlingen och du kan därmed få ditt uppehållstillstånd tidigare.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast til sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess

När du använder dig av våra tjänster kan du vara säker på att dina personuppgifter är i tryggt förvar. Vi är ett schweiziskt företag och tar sekretess mycket seriöst.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.