The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell juridisk översättning utförd av juridiska facköversättare online

Juridisk översättning - översättning av juridiska dokument och texter.

Alla typer av översättningar kräver djupa språk- och ämneskunskaper hos översättaren men en juridisk översättning ställer extra höga krav på honom eller henne. The Native Translator är en juridisk översättningstjänst specialiserad på juridisk facköversättning och auktoriserad juridisk översättning och vi besitter stor kompetens inom det juridiska området.

Enbart juridiska översättare med fackexpertis

Våra översättare är professionella översättare specialiserad på juridisk översättning, de har lång erfarenhet inom området och mycket lång erfarenhet. För att bli juridisk facköversättare hos oss kräver vi en gedigen utbildning inom det juridiska området, många är jurister, advokater eller översättare med juridisk specialist examen. De har dessutom relevant arbetslivserfarenhet inom området. Detta är en nödvändighet för att säkerställa att våra översättningar inte bara är språkligt, grammatiskt korrekta men att också en korrekt terminologi använts. För att säkra att våra översättare följer med i språkutveckling kräver vi dessutom att de förutom att de endast får översätta till sitt modersmål också skall bo och leva i ett land där språket talas.

Juridiska översättningar med kvalitetsgaranti

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla översättningar, det kan vi göra då vi kvalitetssäkrar alla dokument i enlighet med vår Opens internal link in current windowISO 17100 certifiering vilket bl.a. innebär att alla dokument korrekturläses av en annan översättare med samma kompetens som den som utförde själva översättningen.

Marknadens mest effektiva juridiska översättningstjänst dygnet runt

Utöver att vara snabba, effektiva och kvalitetsfokuserade så vill vi gärna erbjuda marknadens bästa priser. I vår Opens internal link in current windowöversättningsportal kan du kontrollera om detta stämmer, du får omedelbart både pris och förväntad leveranstid. Notera vänligen att för större uppdrag kan vi erbjuda både bättre priser och snabbare leverans om du kontaktar oss direkt på Opens window for sending emaile-post.

Auktoriserad översättning av juridiska dokument

Vi utför självklart också auktoriserad översättning av dokument. Vi eftersträvar att alltid använda översättare som är auktoriserade eller certifierade i det land där översättningen skall användas för att säkra att motparten inte sår tvivel omkring översättningens korrekthet.

Våra översättare är naturligtvis universitetsutbildade

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Om du önskar kan du också betala direkt till vårt svenska bankgiro.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad juridisk översättningstjänst specialiserad på att snabbt leverera billig kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.