The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning - översättning av teknisk dokumentation

Tekniska facköversättare med lång erfarenhet och stor branschkunskap översätter teknisk dokumentation till och från 30 olika språk. ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå.

Våra tekniska översättare besitter mycket stor expertis inom de flesta teknikområden och förstår ditt företags unika behov och önskemål. Våra kundanpassade översättningstjänster bygger på mångårig erfarenhet och god kännedom om just din bransch. 

Användning av företagsspecifika översättningsminnen gör översättningen av teknisk dokumentation billigare och mer enhetlig

Vi arbetar med s.k. översättningsverktyg (CAT). Dessa samlar en beställares specifika terminologi i databaser, som dels säkrar enhetlighet i användningen av översatta termer men gör också översättningsarbetet snabbare och billigare. Detta innebär att vi återanvänder de översättningar som vi redan gjort för ditt företag. Det säkerställer inte bara en konsekvent terminologi utan blir även mer tids- och kostnadseffektivt. De allra största vinningarna med att arbeta med översättningsminnen kan göras inom just tekniska översättningar, till exempel tekniska manualer och bruksanvisningar, vilka ofta innehåller många upprepningar.

Vi utför teknisk översättning inom följande branscher:

 • Telekommunikation
 • Fordonsindustri
 • Oljeindustri
 • Gruvindustri
 • Flygindustri
 • Industrimaskiner
 • Mekanik
 • Elproduktion, vind/vattenkraft
 • Elektronik

Vi översätter bl.a. följande typer av tekniska dokument:

 • Användarmanualer
 • Broschyrer
 • Bruksanvisningar
 • Servicemanualer
 • IT-teknisk dokumentation
 • Marknads- och kursmaterial
 • Patentansökningar
 • Produktspecifikationer
 • Tekniska rapporter
 • Hemsidor

Teknisk översättning med kvalitetsgaranti

The Native Translator var en av de första tekniska översättningsbyråerna i Europa som kvalitetscertifierades enligt ISO17100. Vårt arbete kontrolleras fortfarande regelbundet av certifierande myndighet och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Utöver översättning av tekniska dokument till och från engelska så hanterar vi teknisk dokumentöversättning mellan ytterligare 100 språk. För mer information når ni oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer din engelska översättning direkt online i vår Opens internal link in current windowöversättningsportal.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är specialiserade på tekniska översättningar till bl.a. engelska.