The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning inom teknik och IT

Professionella tekniska facköversättare som kan din terminologi.

The Native Translator är en ISO17100 kvalitetscertifierad teknisk översättningsbyrå som arbetar med översättning av framförallt teknikinformation och it. Rätt terminologi är en förutsättning för en högkvalitativ teknisk översättning och därför arbetar vi endast med översättare som inte enbart är lingvister men som också förstår ämnesområdet och kan terminologin. Samtliga översättare som arbetar för oss är facköversättare, dvs översättare med en specifik fackkunskap.

Vi översätter alla typer av tekniska dokument såsom instruktionsböcker, tekniska rapporterproduktkataloger, driftsinstruktioner, manualer och produktbroschyrer, vi lokaliserar också programvara. Alla våra översättningar levereras med kvalitetsgaranti.  

Ordlistor och översättningsminnen

Betydelsen av en konsekvent använd terminologi, och den repetitiva karaktären hos tekniska dokument gör att översättningsminnen och termdatabaser är särskilt lämpliga när det gäller teknisk översättning. Tack vare användandet av översättningsminnen så kan vi säkra en konsekvent terminologi inom och mellan dina dokument, samtidigt som vi kan vi erbjuda bättre priser då fraser som redan översatts debiteras ett lägre pris.

Vi har lång erfarenhet av teknisk översättning, och arbetar regelbundet med kunder från följande industrier:

  • Telekommunikation
  • Bilindustrin
  • Oljeindustri
  • Flyg och avionik
  • Industri generellt
  • Energiproducenter, vind, kol och gas

Mer information och kontakt

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens external link in new windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är specialiserade på tekniska översättningar och utför tekniska översättningar mellan 25 språk online.