The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell fransk översättning inom juridik, finans, medicin samt teknik online.

Vi utför både kvalificerad fransk facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till franska. ISO 17100 certifierad översättningsbyrå franska.

Vi utför kvalificerad översättning inom följande ämnesområden; Medicin, teknik, juridik, finans samt av almänna texter.. Våra översättare är universitetsutbildade översättare med minst 5 års erfarenhet av kvalificerad översättning på fulltid och har naturligtvis franska som sitt modersmål.

Auktoriserad översättning av dokument till franska

Vi utför också auktoriserad översättning av dokument från svenska till franska och det direkt online. Du kan direkt online beställa en auktoriserad översättning av affärsplaner, betyg, domar, finansiella rapporter, kontrakt och avtal mm. Vi har översättare som är auktoriserade i ett mcyket stort antal olika länder så oavsett var du skall använda din översättning så kan vi hjälpa till, det är en av fördelarna med att använda en global översättningsbyrå. Om din auktoriserade översättning skall användas i Frankrike så kommer översättningen att göras av en översättare som är auktoriserad i just Frankrike och du behöver därför inte notarisera översättningen hos Notarius Publicus.

Våra översättare översätter enbart till sitt franska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare till franska
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt franska modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 certifierad enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrative processen utan lägger störts vikt på själva kvalitetssäkringen av översättningsprocessen.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla högkvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till franska direkt över internet.