Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk översättning utförd av en medicinska specialistöversättare

Vi har den nödvändiga medicinska fackkompetensen ISO 17100

Med mer än 20 års erfarenhet av kvalificerad översättning inom medicin och Life Sciences har vi byggt upp en mycket bred och djup kompetensbank. Vi har kompetensen att lösa hela ert behov av medicinska facköversättningar, allt från bipacksedlar till farmaceutiska forskningsrapporter, patientjournaler, medicinska webbplatser och utbildningsmaterial.

Våra översättare är medicinska facköversättare

Medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska och naturvetenskapliga översättare har en relevant universitetsutbildning och mycket lång erfarenhet. De är medicinska specialistöversättare och arbetar i stort sett uteslutande med medicinska översättningar, många är t.ex. läkare och bioingenjörer och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Certifierade översättningsprocesser

Vi tillämpar tydligt strukturerade arbetsflöden baserade på riskanalys och riskhantering enligt ISO 14971. Översättningsprocessen följer ISO 17100 och alla relevanta processer finns dokumenterade och fastställda som standardförfaranden, Standard Operating Procedures.

Säkerhet och konfidentialitet

Vi betraktar alla uppdrag som konfidentiella vilket är ett krav vid säkerhetsrelaterade medicinska översättningar som patientinformation eller kliniska studier. Vi följer anvisningarna i ISO 27001 som hanterar informationssäkerhet.

Professionell medicinsk översättning

Vi översätter avhandlingar, medicinska rapporter, bipacksedlar, patientjournaler, doseringsetiketter, rättsmedicinska protokoll, medicinska studier, webbplatser och medicinvetenskapliga artiklar. De dokument och texter som vi översätter är målgruppsanpassade, tydliga, lättlästa och lättförståeliga.

För mer information kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en professionell översättningsbyrå specialiserad på medicinsk översättning och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt både ISO 17100 och i Nord Amerika CAN/CGSB 131.10.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>