The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell italiensk översättning utförd av facköversättare online

Översättning till och från italienska inom juridik, ekonomi och finans, medicin och teknik mm.

The Native Translator arbetar sedan 2005 med professionell översättning inom juridik, finans, medicin och teknik bland annat från svenska till italienska och italienska till svenska. Våra översättare är universitetutbildade och arbetar branschspecifikt dvs din översättning görs av en professionell översättare som har fackkunskap inom just ditt ämnesområde och kan terminologin. Vi utför översättningar till och från italienska åt företag, myndigheter och andra organisationer över ett brett utbud av specialistområden.

Auktoriserad italiensk översättning

Tack vare vårt globala närverk av certifierade och auktoriserade italienska översättare kan vi erbjuda auktoriserad och certifierad italiensk översättning dygnet runt. Vi väljer alltid en översättare som är certifierad i det land där översättningen skall användas och därför behöver inte en översättning gjord hos oss legaliseras hos UD innan den kan användas utomlands. 

När det gäller alla former av juridiska dokument som avtal, kontrakt, betyg, domar etc. samt de flesta typer av finansiella dokument så måste dessa i de flesta fall översättas av en auktoriserad italiensk översättare för att accepteras av motparten. Vi erbjuder auktoriserade översättare till och från italienska från de flesta stora språk och certifierade italienska översättningar i övrigt.

Vi utför italiensk facköversättning inom nedanstående ämnesområden:

 • Översättning inom finans och ekonomi
 • Juridisk översättning
 • Marknadsföring och PR
 • Medicin- och pharma
 • Samhällsvetenskapliga texter och dokument
 • Teknologi

Nedan är några av de språkkombinationer vi oftast arbetar med.

 • Italienska till svenska och svenska till italienska
 • Italienska till engelska och engelska till italienska
 • Italienska till tyska och tyska till italienska
 • Italienska till franska och franska till italienska
 • Italienska till ryska och ryska till italienska
 • Italienska till polska och polska till italienska

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!