The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning samt facköversättning inom juridik, finans, medicin samt teknik till och från grekiska.

Professionell översättning från svenska till grekiska och grekiska till svenska, men också mellan grekiska och över 30 andra språk. Du beställer en grekisk översättning direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå som är specialiserad på auktoriserad översättning och facköversättning bl.a. från svenska till grekiska och grekiska till svenska. Vi är kvalitetsfokuserade och lever upp till högt ställda kvalitetskrav och kan garantera grekiska översättningar av mycket hög kvalité. Våra översättare är universitetsutbildade med lång erfarenhet som professionella översättare och alla översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Vi översätter de flesta typer av dokument och texter till och från grekiska

Vi översätter i princip alla typer av dokument och texter från svenska till grekiska och från grekiska till svenska men också till över 30 andra språk som engelska, italienska, tyska, ryska, spanska m.fl. Vi kan hjälpa dig med en facköversättning eller auktoriserad översättning till eller från grekiska. Vi översätter juridiska texter som kontrakt och avtal, rättsprotokoll, betyg, registreringsbevis, körkort, medicinska texter, medicinska studier, patientjournaler, pressmeddelanden, tekniska manualer, webbtexter m.m. från svenska till grekiska eller grekiska till svenska.

Auktoriserad översättning av dokument till och från grekiska

Vi utför auktoriserad översättning av dokument från svenska till grekiska och grekiska till svenska och du kan beställa din översättning direkt online. Vi översätter bl.a. affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar, personbevis, kontoutdrag mm. Våra översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige men för auktoriserade översättningar till grekiska använder vi huvudsakligen översättare auktoriserade i Grekland. Orsaken till detta är att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad. En översättning gjord av en i Sverige av Kammarkollegiet auktoriserad grekisk översättare måste oftast förses med en Apostille hos Notarius Publicus och/eller legaliseras hos Regeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad. En auktoriserad översättning till grekiska gjord av oss blir alltid notariserad i Grekland och därför accepterad både av grekiska myndigheter, banker, skolor och universitet mm.

Facköversättning av texter och dokument från svenska till grekiska

Med facköversättning menar vi översättning som kräver specialistkompetens av översättaren t.ex. vid översättning av en patientjournal där översättaren måste ha medicinsk kompetens. Detsamma gäller översättning av juridiska dokument då detta ställer mycket höga krav på en översättares förmåga att inte enbart föra över en text till ett annat språk men även att i grunden förstå den juridiska processen, de kulturella skillnaderna och terminologin. Den juridiska översättarens roll innebär att han/hon skall göra dokumenten tillgängliga för en publik i ett annat juridiskt system, detta ställer höga krav på översättarens förståelse av de juridiska systemen i länderna vars språk han översätter till eller från.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en grekisk översättning?

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt och på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning till eller från grekiska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från grekiska direkt över internet.