The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning till och från finska inom juridik, finans, medicin samt teknik.

Kvalitetssäkrad facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till finska och finska till svenska.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå. Detta innebär att vi alltid kvalitetssäkrar våra översättningar enligt ISO standarden och de översättningar till och från finska som vi levererar lever upp till mycket högt ställda krav.

Du kan beställa en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till och från finska direkt online, du får en gratis offert på under 1 minut. Öppnar intern länk i nuvarande fönsterOffert översättning finska.

Vi översätter de flesta typer av dokument och texter till och från finska

Vi översätter i princip alla typer av dokument och texter till och från finska. Vi kan hjälpa dig med en facköversättning eller auktoriserad översättning av juridiska texter som kontrakt och avtal, rättsprotokoll, betyg, registreringsbevis, körkort, vigaselbevis, medicinska texter, medicinska studier, patientjournaler, pressmeddelanden, tekniska manualer, webbtexter m.m. från svenska till finska eller finska till svenska.

Facköversättning av texter och dokument till och från finska

Oavsett om du behöver översätta en juridisk text, en teknisk manual eller en patientjournal från svenska till finska eller finska till svenska så har vi översättare med rätt kompetens och fackkunskap inom respektive område tillgängliga.

Auktoriserad översättning till och från finska

Vi utför auktoriserad översättning av texter och dokument från svenska till finska och finska till svenska men också mellan finska och över 30 andra språk. Vi kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, domar, betyg mm. till och från finska. Våra översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige eller av i Utbildningsstyrelsen i Finland.

Vi använder alltid översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas för att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad, dvs om du ber om en auktoriserad översättning från svenska till finska och denna skall användas i Finland så kommer den att göras av en av våra översättare som är auktoriserad i Finland. Du sparar därmed både tid och pengar. En översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare måste oftast förses med en Apostille hos Notarius Publicus och/eller legaliseras hos Regeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad utomlands. En Öppnar extern länk i nytt fönsterEU förordning från 2019 innebär dock att undantag kan göras från legalisering och apostille när det gäller officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat.

Våra finska översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För detta krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en finsk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från finska direkt över internet.