The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Finansiell översättning utförd av språkutbildade revisorer och ekonomer

Översättning av ekonomisk text och finansiella dokument på över 50 språk, professionell,  finansöversättning utförd av facköversättare ch auktoriserade översättare.

Internationellt verksamma företag behöver ofta texter som rör finans och ekonomi på en rad olika språk, inte minst för att uppfylla lokala krav på rapportering. Hos oss får du finansiella och ekonomiska texter översatta av professionella översättare som dessutom är revisorer eller ekonomer – personer med god kännedom om den finansiella industrin i det språkområde texten vänder sig till. Alla våra översättare kan källspråket flytande och har målspråket som modersmål och kan den finansiella terminologin.

Småföretag och stora multinationella jättar drar nytta av våra facköversättare inom ekonomi och finans.

The Native Translator utför idag finansiella översättningar till ledande multinationella företag, konsultföretag samt finansiella institutioner som banker, investment- och försäkringsbolag. Översättningar till svenska erbjuder vi från mer än 50 källspråk – med hög kapacitet för snabba leveranser. 

Snabb leverans även vid mycket omfattande projekt

The Native Translator har väl intrimmade rutiner för såväl projektering som kvalitetskontroll och självklart hanterar vi alla förekommande filtyper. Har du stora projekt som kräver korta handläggningstider? Då kan vi omedelbart bygga upp ett team av finansiella översättare som uteslutande arbetar med din uppgift. Vi har finansiella experter bland våra egna projektledare, vilket bidrar till att vi idag erbjuder marknadens ledande översättningstjänster för bank-, finans- och försäkringsbranschen. Vi hanterar finansiella översättningar till och från över 100 språk bland dem engelska, kinesiska, tyska, norska, finska, franska, spanska, japanska och ryska. För större översättningsprojekt hänvisar vi till vår företagsservice The Business Translator.

Kontakta oss för översättning av exempelvis:

 • Affärsplaner
 • avtal
 • balansräkningar
 • budget
 • broschyrer 

 • emmisionsprospekt
 • faktablad 

 • FI-obligatoriska rapporter

 • finansiella riktlinjer
 • finansrapporter
 • fusioner och förvärv
 • försäkringsrelaterade dokument 

 • investerarrelationer
 - information till aktieägare
 • juridiska avtal

 • kassaflödesredovisning
 • kommunikation med aktieägare
 • konkursdokument
 • marknadsföring och reklam
 • marknadsplaner
 • presentationer
 • pressreleaser
 • privata och offentliga bud

 • resultaträkningar
 • revisionsrapporter
 • skatterapporter
 • webbplatser
 • årsredovisningar

Sekretess

Vi tillämpar sträng sekretess vad gäller all information som kommer oss tillhanda i samband med uppdrag. All vår personal såväl projektledare, översättare som administrativ personal är bundna av strikta sekretessavtal. 

The Native Translator är en del av The Translator Group ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt både ISO 17100 och CAN/CGSB-131.10 – europeiska och nordamerikanska certifieringar för översättningsföretag.

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!