The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Norsk teknisk facköversättning

Våra norska tekniska översättningar utförs av norska erfarna facköversättare med målspråket som modersmål.

Översättning av norska tekniska texter spänner över många olika områden, alla med sina särskilda fackuttryck. Vi erbjuder hög kvalitet på dina tekniska facköversättningar genom valet av våra översättare. Översättarna förkovrar sig kontinuerligt vad gäller terminologi, specifika branschuttryck och sin språkvetenskaplig kompetens– det ger hög kvalitet på dina tekniska texter.

Som teknisk översättningsbyrå hanterar vi texter allt ifrån avhandlingar, manualer, patent, data/IT, produktbroschyrer, programvaror, energi, miljö, webbsidor och applikationer.

Norsk facköversättning direkt online

The Native Translator, som är en online översättningsbyrå, har öppet dygnet runt, 24/7. Som ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå online, är vi specialiserad på att leverera snabba högkvalitativa bl.a. norska tekniska översättningar. The Native Translator har, genom att våra översättare är placerade runt om i världen, möjlighet hjälpa dig som kund med översättning direkt när ditt behov uppstår. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Konfidentiell hantering är naturligtvis en självklarhet

Vi är vana vid att hantera mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är för oss en självklarhet. Om du som kund önskar tecknar vi gärna sekretessavtal, (NDA – Non Disclosure Agreement) för uppdrag som kräver det.

Kvalitet i alla led

Att välja rätt teknisk översättningsbyrå är naturligtvis avgörande för ett bra resultat. Våra norska facköversättare har en universitetsutbildning som översättare och lång erfarenhet av tekniska översättningar. De arbetar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed”. Vi menar att det är stor skillnad på att vara certifierad och att följa en standard. Hela vår organisation är certifierad enligt ISO17100, den nya standarden för översättningsbyråer, med Austrian Standards som certifierande auktoritet.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. tekniska texter och dokument direkt online