The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning till och franska

Erfarna franska tekniska facköversättare utför teknisk översättning till sitt modersmål.

Tekniska översättningar kan vara komplicerade texter, spänna över vitt skilda ämnesområden och med produktspecifik terminologi. De behöver dessutom ofta finnas på fler än ett språk. Utvecklingen av terminologin och av nya ämnesområden, ställer höga krav på våra franska översättares fackkunskaper. Det kombinerat med en hög språkvetenskaplig kompetens ger också hög kvalitet på dina franska tekniska facköversättningar.

Våra översättare som är specialiserade inom teknikområdet, kan fransk teknisk fackterminologi, många med högskoleutbildning inom teknik.

Vi översätter alla typer av tekniska dokument till och från franska såsom avhandlingar, manualer, patent och produktbroschyrer.

Franska tekniska översättningar online – 24/7

Som en dygnsöppen onlinebyrå befinner sig våra översättare runt om i alla världens hörn. The Native Translator har därför möjlighet att oavsett tid på dygnet snabbt starta upp brådskande projekt. Du som kund kan alltså få hjälp med din franska tekniska översättning direkt när ditt behov uppstår.

Vi är, som en ISO-certifierad online teknisk översättningsbyrå, specialiserad på att leverera högkvalitativa tekniska översättningar till och från franska, dygnet runt. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Hantering av din konfidentiella information

Såväl översättare som projektledare är bundna av sekretessavtal, även om du som uppdragsgivare inte har krävt det för ditt uppdrag. Sekretess är en självklarhet och du ska vara helt trygg med hur vi hanterar dina dokument. Om du som kund önskar tecknar vi gärna sekretessavtal, (NDA – Non Disclosure Agreement) för uppdrag som kräver det.

Kvalitet

Hela vår organisation är certifierad enligt ISO17100, den nya standarden framtagen för översättningsbyråer, vilket betyder att vår arbetsprocess har kvalitet i alla led.

För att säkerställa en jämn och god kvalitet arbetar vi uteslutande med tekniska facköversättare till och från franska. Förutom sin universitetsutbildning som översättare har de också lång erfarenhet av teknisk översättning till det egna modersmålet. De jobbar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed”, en vägledning för auktoriserade translatorer.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.