The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell juridisk översättning till ryska

Juridisk rysk översättning utförd av auktoriserade ryska translatorer och erfarna ryska juridiska översättare med målspråket som modersmål.

Våra översättare är specialiserade inom rysk juridik och kan rysk juridisk terminologi många med en jur.kand. motsv. och flera praktiserande advokater. Vi översätter alla typer av dokument bl.a. avtal, domar, yttranden, köpehandlingar och försäkringshandlingar för advokatbyråer, företag och naturligtvis privatpersoner.

Rysk juridisk översättning direkt online

The Native Translator är en dygnsöppen ISO17100 certifierad översättningsbyrå online specialiserad på att leverera snabba högkvalitativa bl.a. ryska juridiska översättningar. Vi har översättningsteam placerade runt omkring i världen vilket gör att vi oavsett tid på dygnet snabbt kan starta upp brådskande översättningsprojekt. Vi utför juridisk översättning mellan ryska och 25 andra språk direkt online. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Konfidentiell hantering en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara helt trygg med hanteringen av dina dokument. Sekretess är en självklarhet och vi tecknar gärna individuella sekretessavtal för uppdrag som kräver det.

Vi lämnar alltid en kvalitetsgaranti på våra översättningar

Våra översättare och translatorer har en universitetsutbildning som översättare och lång erfarenhet av rysk juridisk översättning. De arbetar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed” och hela vår organisation är certifierad enligt ISO17100 med Austrian Standards som certifierande auktoritet.

Auktoriserad rysk översättning

Det är ofta nödvändigt att översättningen utförs av en auktoriserad rysk översättare eller translator som den skyddade yrkestiteln heter. Vi använder alltid översättare som är auktoriserade/certifierade i det land där översättningen skall användas.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad global juridisk översättningsbyrå specialiserad på rysk översättning av bl.a. juridiska texter och dokument direkt online