The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell juridisk facköversättning till och från norska

Våra norska juridiska översättningar utförs av auktoriserade norska translatorer och erfarna juridiska översättare med målspråket som modersmål.

De är specialiserade inom norsk juridik och kan norsk juridisk terminologi många med en jur.kand. motsv. och flera praktiserande advokater. Vi översätter avtal, domar, yttranden, köpehandlingar, försäkringshandlingar och andra juridiska dokument för advokatbyråer, företag och naturligtvis privatpersoner.

Snabba norska juridiska översättningar

The Native Translator är en dygnsöppen ISO certifierad online översättningsbyrå specialiserad på att leverera snabba högkvalitativa norska juridiska översättningar. Vi har översättningsteam placerade runt omkring i världen vilket gör att vi oavsett tid på dygnet snabbt kan starta upp brådskande översättningsprojekt. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Konfidentiell hantering en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara helt trygg med hanteringen av dina dokument. Sekretess är en självklarhet och vi tecknar individuella sekretessavtal för uppdrag som kräver det.

Kvalitetsgaranti

Våra översättare och translatorer har en universitetsutbildning som översättare och lång erfarenhet av norsk juridisk översättning. De arbetar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed” och hela vår organisation är certifierad enligt ISO17100 med Austrian Standards som certifierande auktoritet.

Auktoriserad norsk översättning

Det är ofta nödvändigt att översättningen utförs av en auktoriserad norsk översättare eller translator som den skyddade yrkestiteln heter. Vi använder alltid översättare som är auktoriserade/certifierade i det land där översättningen skall användas.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad juridisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av juridiska texter och dokument bl.a. till och från norska.